Certyfikaty Energetyczne
Sporządzanie Świadectw Energetycznych na terenie Pomorza

 
 

Charakterystyka energetyczna

Projekt charakterystyki energetycznej wymagany jest na etapie projektowania.

Autorskie opracowanie charakterystyki energetycznej budynku składają się z karty charakterystyki energetycznej budynku pokazującej spełnienie bądź nie obowiązujących norm oraz wykresy, dane wyjściowe i obliczenia syntetycznych wskaźników określających charakterystykę energetyczną części bądź całości budynku.

Od 1 stycznia 2009 r. zgodnie z par 11 ust. 2 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133 z póżn. zm.) opis techniczny projektu powinien określać m. in. charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego.

Charakterystyka energetyczna zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstwa Infrastruktury powinna być opracowana zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. nr 120, poz. 1240).